Ako môžem reklamovať tovar?

Percento reklamácií našich výrobkov je síce malé, ale v prípade poškodenia tovaru môžete výrobky reklamovať a budeme sa snažiť vašu reklamáciu vyriešiť bez zbytočných odkladov. Reklamácie riešime na základe našich obchodných podmienok.

Kedy je možné reklamovať?

Naša spoločnosť zákonne zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri dodaní a ktoré sa na ňom v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov prejavia. Nenesieme však zodpovednosť za nové vzniknuté vady, najmä ak vznikli nevhodným užívaním. U použitého tovaru nezodpovedáme za vady odpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal použitý tovar pri prevzatí vami. V prípade tovaru s vyznačenou dobou použiteľnosti zodpovedáme aj za to, že daný tovar bude po túto dobu vhodný na použitie.

Upozorňujeme, že zvýšená citlivosť alebo prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samé o sebe považovať za vadu tovaru. Rovnako tak za vadu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny dizajnu obalu).

Aké sú možné riešenia reklamácie?

  • V prípade vady tovaru sa spoločne môžeme dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky.
  • Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie vady prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy.
  • Ak by také odstránenie vady bolo pre nás nemožné alebo neprijateľné, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny. V takom prípade si tovar ponecháte a my vám vrátime časť kúpnej ceny.
  • Ak ide zároveň o významnú vadu, môžete aj odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade nám tovar zašlite späť a my vám uhradíme celú zaplatenú kúpnu cenu (vrátane nákladov na najlacnejší spôsob dopravy).

Ako mám pri reklamácii postupovať?

Ak sa rozhodnete tovar reklamovať, zašlite nám prosím túto informáciu najskôr na e-mail: obchod@aussiemaison.cz, poprípade využite formulár pre informáciu o reklamácii, kde nás budete informovať o dôvode vašej reklamácie. Dohodneme sa na spôsobe riešenia reklamácie, nie je nutné vadný tovar ihneď odosielať.

Ak sa dohodneme na vrátení tovaru, zašlite prosím vadné výrobky na adresu: BENADA s.r.o., Hraběcí 234, 46008 Liberec, Česká republika,
telefón: +420774828490

V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci našich zamestnancov, nezabudnite uviesť, v čom vidíte vadu tovaru alebo ako sa vada prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.

O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení alebo zamietnutí vás budeme písomne informovať prostredníctvom e-mailových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.

O reklamáciu rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady nebude zvyčajne trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Na dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.

Kontakty

Všetky otázky ohľadom reklamácie radi zodpovieme, ak nás kontaktujete na e-maili: obchod@aussiemaison.cz, alebo na telefónnom čísle +420774828490.

Reklamačný formulár

[quform id=“2″ name=“Reklamační formulář“]